Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Διαφραγματοκήλη

Ορισμός
Ο οισοφάγος είναι ένας μυώδης σωλήνας, διά του οποίου οι τροφές μεταφέρονται από το στόμα στο στόμαχο. Διατρέχει το θώρακα και εισέρχεται στην κοιλιά διαμέσου μιας μικρής οπής του διαφράγματος, γνωστής ως “οισοφαγικό τρήμα”. Ως διαφραγματοκήλη θεωρείται η παθολογική εκείνη κατάσταση, κατά την οποία τμήμα του στομάχου εισέρχεται διά του οισοφαγικού τρήματος στη θωρακική κοιλότητα.

Υβριδική χειρουργική!

Οι μικρότερες τομές στο δέρμα και τις απονευρώσεις, οι λιγότερες κινητοποιήσεις και παρασκευές ιστών, οι περισσότερο στοχευμένες εκτομές οργάνων χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή, την εποχή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Λαπαροσκόπηση και εφαρμογές στην γενική χειρουργική.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις -και ίσως η σημαντικώτερη- της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, που αναπτύχθηκε κυρίως την τελευταία δεκαετία με την χρήσaη των οπτικών ινών και της τεχνολογίας video, είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική (λαπαροσκόπηση).
Εως το 1987, έτος που γιά πρώτη φορά έγινε η πρώτη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή από τον Mouret,
η λαπαροσκόπηση δεν εχρησιμοποιείτο από τους χειρουργούς.

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Βλεφαροπλαστική η απενοχοποιημένη επέμβαση

Η Βλεφαροπλαστική είναι μία επέμβαση που μέχρι πριν από δέκα περίπου χρόνια αγνοούσε παντελώς ο περισσότερος κόσμος. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, με τη βοήθεια του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έγινε γνωστή σαν μία από τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις στον τομέα της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Σήμερα η επέμβαση με την οποία διορθώνεται η χαλάρωση των βλεφάρων και απομακρύνονται οι ενοχλητικές σακούλες, μετά από αλματώδη βήματα σε τεχνικές και μέσα, θεωρείται μία από τις πιο «απενοχοποιημένες» και τις πιο περιζήτητες.
Είναι μία επέμβαση, που εφόσον ο Χειρουργός δεν κάνει αγώνα δρόμου με τον εαυτό του, διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Άλλη μία ώρα απαιτείται περίπου η παραμονή του στη βραχεία νοσηλεία και κατόπιν πηγαίνει σπίτι του συνοδεία ενός οικείου του προσώπου. Η επέμβαση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ με γενική αναισθησία εκτός αν πραγματοποιείται συνδυαστικά με κάποια άλλη. Το προτιμότερο σχήμα αναισθησίας είναι η τοπική με ήπια μέθη, ώστε και ο πιο «δύσκολος ασθενής» να την ανεχτεί εύκολα.
Η επέμβαση, παρόλο που θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις στην Αισθητική Πλαστική Χειρουργική, λόγω της συχνότητάς της και συνεπώς λόγω της εμπειρίας του Πλαστικού Χειρουργού, την καθιστά ως μία από τις επεμβάσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής, ακόμα και από τους πιο δύσκολους «ασθενείς».
Στην επέμβαση περιλαμβάνεται η αφαίρεση της περίσσειας δέρματος από το άνω και το κάτω βλέφαρο, η αφαίρεση της περίσσειας λίπους στην περιοχή και ενίοτε και η διαμόρφωση του σχήματος των βλεφάρων ώστε να ανακτηθεί το περιπόθητο «νεανικό βλέμμα».
Η αποθεραπεία διαρκεί λίγες μέρες, και σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του δέρματος και τη συνέπεια του «ασθενούς» στην αγωγή του (αντιβίωση, κολλύριο, κομπρέσες).
Η Βλεφαροπλαστική είναι μία επέμβαση που ανήκει στον τομέα της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, τομέας που δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι η επέμβαση γίνεται αποκλειστικά από Πλαστικούς Χειρουργούς που έχουν την εμπειρία και τη γνώση στο αντικείμενο της επέμβασης.

Επεμβάσεις για την επανόρθωση του μαστού μετά την μαστεκτομή

Άμεση αποκατάσταση :

Η έναρξη της αποκατάστασης (reconstruction) του μαστού μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής. Η απόφαση για την άμεση αποκατάσταση θα πρέπει να είναι επιλογή του ογκολόγου χειρουργού του μαστού, ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου. Τελευταία υπάρχει η τάση να γίνεται άμεση αποκατάσταση σε κάθε ιστολογικό τύπο καρκίνου. Μετά την αφαίρεση του μαζικού αδένα ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να παρασκευάσει μια τσέπη κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ(Major pectoralis) και να τοποθετήσει σ’ αυτήν ένα tissue expander ειδικό για το μαστό. Τέτοια tissue expanders διαθέτει η βρετανική εταιρεία Nagor. Στη συνέχεια κλείνει τη τσέπη με ράμματα, τοποθετεί παροχέτευση και συρράπτει το δέρμα. Για δύο και πλέον μήνες και μια φορά την εβδομάδα ο γιατρός γεμίζει το expander με φυσιολογικό ορό από τη βαλβίδα του διαδερμικά ώσπου στο τέλος της διαδικασίας να πλησιάσει το 130% του επιθυμητού όγκου. Η επόμενη φάση της αποκατάστασης περιλαμβάνει επέμβαση αντικατάστασης του expander με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης της Nagor. Προτείνουμε την επιλογή ενθέματος της Nagor γιατί υπερτερεί σε όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά όλων των ενθεμάτων σιλικόνης της αγοράς. Τα ενθέματα αυτά αποτελούνται από συνεκτική σιλικόνη (cohesive), αποφεύγοντας τη διαφυγή, έχουν ειδική τραχεία (textured surface) επιφάνεια που αποκλείουν τη πιθανότητα ανάπτυξης κάψας,(capsule) και περίβλημα χαμηλής σκληρότητας,(stiffness) ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη σηρώματος,(seroma) αποδίδοντας μια αίσθηση ενσωμάτωσης στους γύρω ιστούς.
Η μέθοδος αυτή δεν καθυστερεί την έναρξη της φαρμακευτικής θεραπείας αλλά ούτε και αποκλείει την υποβολή της ασθενούς στην ακτινοβολία.
Απώτερη αποκατάσταση :
Στη περίπτωση, που ο χειρουργός του μαστού επιλέξει την αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει δύο έως τρία χρόνια μετά την ακτινοβολία, ώστε να αποκατασταθεί όσο δυνατόν περισσότερο η αιμάτωση (Blood Supply) του δέρματος, που έχει επηρεαστεί από τη θεραπεία. Και στη περίπτωση αυτή ο πλαστικός χειρουργός θα εκτιμήσει την ποιότητα του δέρματος, που μπορεί να επιτρέψει τη μέθοδο αποκατάστασης με tissue expander και μόνιμο ένθεμα στη συνέχεια. Αν όλα έχουν καλώς η ασθενής υποβάλλεται σε επέμβαση όπου πάλι ο πλαστικός χειρουργός δημιουργεί τσέπη κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ για να τοποθετήσει το tissue expander. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην άμεση αποκατάσταση μέχρι να επιτευχθεί η διάταση του υπερκείμενου μυός και δέρματος κατά 130% του επιθυμητού όγκου. Η επόμενη επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του expander με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.
Στη περίπτωση, που είτε δεν υπάρχει μείζονας θωρακικός μυς, (αφαιρέθηκε στη εκτεταμένη ριζική(radical) προηγηθείσα μαστεκτομή) είτε η ποιότητα του δέρματος από την ακτινοβολία είναι επηρεασμένη, η αποκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται με μέθοδο tissue expander και μόνιμο ένθεμα, γιατί οι πιθανότητες αποβολής του ενθέματος είναι αυξημένες. Στις περιπτώσεις αυτές η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνεται με αυτόχθονο (Homologus) ιστό της ασθενούς, δηλαδή με κρημνό. Οι κρημνοί που χρησιμοποιούνται στη πλαστική χειρουργική είναι ο TRAM (μεταφορά του δερμολιπώδους κάτω τμήματος της κοιλιάς με αιμάτωση, που στηρίζεται στον αντίθετο από την αποκατάσταση, ορθό κοιλιακό (rectus abdomemus) μυ) και ο πλατύς ραχιαίος μυς(latisimus dorsi). Όταν χρησιμοποιείται ο πλατύς ραχιαίος μυς θα πρέπει κάτω από αυτόν πάλι να τοποθετείται ένθεμα σιλικόνης γιατί αυτός δεν έχει όγκο.
Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει τμηματεκτομή ή ογκεκτομή η αποκατάσταση με ένθεμα δεν είναι εύκολο να αποδοθεί ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές οι πλαστικοί χειρουργοί εφαρμόζουν επανειλημμένες μεταμοσχεύσεις (fat grafting) λίπους ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό σχήμα.

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Αρθρα Αυγουστου

Οι πρώτες τροφές του μωρού μπορεί να καθορίζουν τις αγαπημένες του γεύσεις

Οι διατροφικές προτιμήσεις μπορεί να επηρεάζονται από τις γεύσεις που δοκιμάζει το βρέφος σε πολύ μικρή ηλικία. Ερευνητές στο Κέντρο Χημικών Αισθήσεων Monell αναφέρουν ότι οι διατροφικές εμπειρίες κατά τους πρώτους επτά μήνες της ζωής μπορεί να συμβάλουν στις προτιμήσεις του παιδιού.
“Η έρευνα αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους πρώιμους παράγοντες που εμπλέκονται στις προτιμήσεις των ανθρώπων ως προς τις τροφές και την επιλογή του τύπου διατροφής, έναν τομέα με πολλές σημαντικές συνέπειες για την υγεία. Μπορούμε να διερευνήσουμε αυτές τις πρώιμες επιδράσεις συστηματικά μελετώντας βρέφη που θηλάζουν, καθώς και βρέφη των οποίων οι γονείς αποφάσισαν να τους χορηγήσουν ειδικές τροφές για βρέφη”, Διαβάστε περισσότερα »

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΤΟ PRESBY MAX

Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας κατά καιρούς έχουν προταθεί και δοκιμαστεί διάφορες λύσεις όπως το MONOVISION η CONDUCTIVE KERATOPLASTY ή οι ενδοστρωματικοί φακοί κερατοειδούς. Μέχρι τώρα όμως, καμία δεν απετέλεσε οριστική λύση, ούτε προορίζονταν για όλες τις περιπτώσεις. Όπως φαίνεται , από την στιγμή που δεν αντιμετωπίζεται αιτιολογικά η πρεσβυωπία, θα προτείνονται διάφορες λύσεις , κάθε μία από τις οποίες, θα καλύπτει μία ομάδα πρεσβυώπων π.χ. άλλη για υπερμέτρωπες άλλη για μύωπες κλπ.
Μία νεώτερη και πολλά υποσχόμενη μέθοδος χωρίς φυσικά να αντιμετωπίζει αιτιολογικά την πρεσβυωπία, είναι το πρεσβυωπικό LASIK με το πρόγραμμα presbyMAX. Διαβάστε περισσότερα »

Το σύνδρομο Usher

Το σύνδρομο Usher είναι μια γενετική ανωμαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική απώλεια ακοής εκ γενετής και μια σταδιακή απώλεια όρασης που προκαλείται από την Retinitis Pigmentosa (RP).

Το όνομα, Retinitis Pigmentosa αναφέρεται στα στρώματα μαύρης χρωστικής ουσίας η οποία ανιχνεύεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ανθρώπων μ’ αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι ένα είδος οπτικής πάθησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σταδιακό χάσιμο της όρασης με τον καιρό εξαιτίας χειροτέρευσης του αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι οι Βιταμίνες μας μαμά?

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες, οι οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες αλλά η λήψη τους μέσω των τροφών είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Οι βιταμίνες πρέπει να είναι βασικό στοιχείο στην καθημερινή διατροφή μας για τρεις κύριους λόγους:
Α. επειδή μερικές από αυτές είναι απαραίτητες για τη μετατροπή των μακροδιατροφικών συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια) σε ενέργεια.
Β. επειδή έχουν και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δηλαδή ασκούν προστατευτική δράση έναντι των οξειδώσεων.
Γ. γιατί συντελούν στην απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών όπως του ασβεστίου και του σιδήρου. Διαβάστε περισσότερα »

Γενική θεώρηση σχέσεως θύματος – δράστη

“Οι ουτοπικές κοινωνίες όπου οι άνθρωποι δεν θα πάλευαν ή δεν θα συναγωνίζονταν μεταξύ τους θα ήταν αφάνταστα βαριές: μαζικές συναθροίσεις ακαθόριστων ασημαντοτήτων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την πάλη παρά μέσα στην μήτρα ή στον τάφο: είναι και τα δύο ωραίοι και ιδιωτικοί χώροι που μπορούμε να τους επιθυμούμε ή να τους νοσταλγούμε. Αλλά στον έναν η δυναμική της ζωής μόλις που έχει αρχίσει ενώ στον άλλο έχει χαθεί για πάντα’’ Διαβάστε περισσότερα »

Δε μιλάει ακόμα, είναι φυσιολογικό;

«Μπαμπά, μαμά, νώμη» αντί για συγγνώμη… Έχουν περάσει δύο χρόνια από τη γέννησή του και ο λεκτικός του πλούτος περιορίζεται σε λίγες μόνο λέξεις που μόλις καταφέρνει να προφέρει. Μήπως κάτι δεν πάει καλά;

Έχετε προσέξει ότι πολλά παιδάκια σε αυτή την ηλικία έχουν αρχίσει να φτιάχνουν κανονικές φράσεις. Όμως το δικό σας αρκείται στο να φλυαρεί χωρίς νόημα και συνοχή! Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν είναι το μόνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες της ανάπτυξης των παιδιών, το 20-25% των παιδιών δε μιλάει σωστά σε αυτή την ηλικία. Γιατί όμως το παιδί σας αρνείται να μιλήσει κανονικά από τη στιγμή που τα περισσότερα παιδιά αυτής της ηλικίας μιλάνε και πολύ καλά μάλιστα; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε; Διαβάστε περισσότερα »

Πότε ένα ζευγάρι θεωρείτε υπογόνιμο;

Ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο όταν παρά την προσπάθεια για την επίτευξη εγκυμοσύνης, αυτό δεν καθίσταται δυνατό μετά από την πάροδο τουλάχιστο ενός έτους. Εννοείτε βεβαίως ότι ο ορισμός αυτός υπονοεί ότι το ζευγάρι έχει την δυνατότητα απρόσκοπτης και συχνής επαφής με σκοπό την τεκνοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί μεθόδους αντισύλληψης, και ζει σε μέρος όπου μπορεί να συνευρίσκεται σε άνετες συνθήκες με σκοπό την τεκνοποίηση.

Ποια είναι η συχνότητα των υπογόνιμων ζευγαριών στο γενικό πληθυσμό;

Υπολογίζεται ότι στο δυτικές χώρες 10 με 15 % των ζευγαριών δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί χωρίς την βοήθεια της επιστήμης. Διαβάστε περισσότερα »

Παιδικά Οφθαλμολογικά Προβλήματα. Παθήσεις του επιπεφυκότα

Ο επιπεφυκότας είναι μία λεπτή μεμβράνη που καλύπτει τον βολβό εξωτερικά και τα βλέφαρα από την εσωτερική τους επιφάνεια. Οι πιο συνηθισμένη πάθηση είναι η φλεγμονή του, δηλαδή η επιπεφυκίτιδα. Στα νεογνά ονομάζεται νεογνική οφθαλμία και οφείλεται στην μόλυνση κατά τον τοκετό από τον κόλπο της μητέρας . Στα μεγαλύτερα παιδιά ο επιπεφυκότας μπορεί να μολυνθεί είτε από διάφορα μικρόβια, είτε από ιούς . Το παιδί μπορεί να μην παρουσιάζει τίποτε άλλο ή η επιπεφυκίτιδα να συνοδεύει μία γενικότερη λοίμωξη του οργανισμού, είτε από μικρόβια ή από ιούς. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μάτια του παιδιού είναι κόκκινα, Διαβάστε περισσότερα »

Πως να διευκολύνετε την ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά από την γέννησή τους έως τον 1ο χρόνο

Tο νεογέννητο επικοινωνεί με τη γλώσσα του σώματος, με τη βλεμματική επαφή, με το χαμόγελο.Το μωρό έχει γεννηθεί με την ικανότητα να δέχεται γλωσσικά μηνύματα και την ανάγκη να αλληλεπιδρά με τους άλλους. Ήδη από την κοιλιά της μητέρας του αναγνωρίζει τη φωνή της και κινείται στο ρυθμό της ομιλίας της. Από την πρώτη ακόμη βδομάδα μετά τη γέννησή του, το μωρό επικοινωνεί και οι γονείς του μπορούν να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της επικοινωνίας μέσα από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής.
Στην πράξη λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας;

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη στιγμή που αλλάζετε το μωρό σας: Διαβάστε περισσότερα »

Peelings

Το peeling εφαρμόζεται για την βελτίωση αλλοιώσεων του χρώματος και της υφής του δέρματος, για την εξομάλυνση των ρυτίδων, καθώς και για την βελτίωση της εμφάνισης των ουλών μετά από ακμή. Υπάρχουν διαφορετικά είδη peeling:
- Το χημικό peeling (οξέα φρούτων, γλυκολικό οξύ, τριχλωροξεικό οξύ, φαινόλη κλπ)
- To μηχανικό peeling (μικροδερμοαπόξεση με υγρούς κρυστάλλους, δερμοαπόξεση με «σβουράκια» κλπ)
- Το laser peeling (CO2, Erbium, συνδυασμός και των δύο, κλπ) Διαβάστε περισσότερα »

Ονυχομυκητίαση

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Άρθρα Ιουλίου στον Ιάτωρα το γιατρό θεραπευτη

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες που η ακτινοβολία του ήλιου είναι ισχυρότερη, δηλαδή 10πμ – 4μμ.
Φοράτε καπέλα και μπλουζάκια με μακρύ μανίκι όταν είστε έξω στον ήλιο. Διαλέγετε εφαρμοστά υφάσματα για μεγαλύτερη προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. Μια λεπτή βαμβακερή μπλούζα, έχει δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 10. Όταν είναι από ακρυλικό, ο δείκτης είναι μεγαλύτερος του 5, ενώ όταν είναι από μετάξι, ο δείκτης είναι μεγαλύτερος του 15. Άλλα είδη ρούχων, έχουν πολύ μεγαλύτερο δείκτη.
Απλώνετε το αντηλιακό που θα σας συστήσει ο δερματολόγος σας μισή ώρα πριν βγείτε έξω στον ήλιο και επαναλαμβάνετε τις επαλείψεις τουλάχιστον κάθε 2 ώρες, για όσο διάστημα παραμένετε στον ήλιο. Πάντοτε να ξαναβάζετε όταν βγαίνετε από το νερό κι ας ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι το αντηλιακό είναι αδιάβροχο.
Χρησιμοποιείτε αντηλιακό όταν βρίσκεστε σε μεγάλο υψόμετρο και ασχολείστε με δραστηριότητες όπως ορειβασία, σκι ή πεζοπορία. Διαβάστε περισσότερα »

ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΑ.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ;
Τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα που εξειδικεύονται στην αποθήκευση ενέργειας υπό τη μορφή λίπους (κάθε γραμμάριο λίπους αντιστοιχεί σε 9 Kcal). Εντούτοις ο λιπώδης ιστός (το σύνολο των λιποκυττάρων του οργανισμού) δεν αποτελεί μια αδρανή αποθήκη λίπους αλλά συμμετέχει με πολλές δράσεις στη λειτουργία του οργανισμού.
Διακρίνεται σε δυο μείζονα διαμερίσματα, το υποδόριο και το σπλαχνικό. Τα δυο αυτά διαμερίσματα αποτελούν σχεδόν το 90% του ολικού λίπους (~80% το υποδόριο και ~10% το σπλαγχνικό). Το υποδόριο και το σπλαχνικό λίπος έχουν διαφορετική κατανομή και μεταβολισμό (λιπόλυση/αποθήκευση): το σπλαχνικό λίπος έχει μεγαλύτερο αριθμό λιποκυττάρων και πυκνότερο τριχοειδικό και νευρικό δίκτυο, με λιγότερους υποδοχείς ινσουλίνης συγκριτικά με το υποδόριο λίπος. Διαβάστε περισσότερα »

Μέθοδοι IVF

IVF
Ο κλασσικός τρόπος γονιμοποίησης ωαρίων με επεξεργασμένο σπέρμα σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό και επώαση σε κλίβανο.

ICSI (Mικρογονιμοποίηση)
Η γονιμοποίηση ωαρίων με την εμφύτευση ενός καλού μορφολογικά σπερματοζωαρίου με τη χρήση μικροπιπέτας στο κυτταρόπλασμα του κάθε ωαρίου. Έλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του «ανδρικού παράγοντα» υπογονιμότητας.

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ – ΙUI
Βελτιώνει ένα σχετικά «μέτριο» σπέρμα, σε αριθμό είτε σε κινητικότητα, είτε και τα δυο μαζί. Προϋπόθεση για να γίνεται σπερματέγχυση είναι να έχει υπάρξει σαλπιγγογραφία που να δεικνύει ότι οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές. Διαχρονικά τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου κυμαίνονται στο 30%. IVF, ICSI παραμένουν ως έχουν. Επίσης οι μέθοδοι TESE, MESA ως έχουν, προσθέτουμε μόνο ότι θα πρέπει να γίνονται από ουρολόγο. Διαβάστε περισσότερα »

FRACTIONAL LASER ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ο μύθος που έγινε πραγματικότητα

Η πρόσβαση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης και η άκριτη πρόσληψη οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας οδηγούν σε μύθους και ψευδείς προσδοκίες. Η πρόταση «όλες οι αισθητικές επεμβάσεις γίνονται πια με LASER», ανήκει, ευτυχώς στην προηγούμενη δεκαετία.
Ο Χειρουργός, καλώς ή κακώς δεν αντικαθίσταται από συσκευές, εξυπηρετείται όμως και διευκολύνεται από αυτές. Το LASER ή για να είμαστε πιο ακριβείς τα LASERs είναι κομμάτι του εξοπλισμού του και τίποτα παραπάνω. Σε μερικές από τις επεμβάσεις του ή παρεμβάσεις του λαμβάνουν ενεργό μέρος.
Το LASER δεν είναι ένα υπάρχουν κατηγορίες που χωρίζονται βάσει κυρίως του ενεργού υλικού. Ανάλογα τώρα με το ενδιάμεσο υλικό που χρησιμοποιείται, Διαβάστε περισσότερα »

Botox-Dysport

Πρόκειται για μια κατηγορία ενέσιμων εμφυτευμάτων που έχουν στόχο τον περιορισμό της λειτουργίας των μυών που προκαλούν τις δυναμικές ρυτίδες. Έτσι αν στο πρόσωπο δεν έχουν ακόμη σχηματισθεί οι στατικές ρυτίδες, με την αδρανοποίηση των μυών που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους, επιτυγχάνεται η πλήρης αποφυγή τους.

Στην περίπτωση που οι στατικές ρυτίδες έχουν ήδη σχηματισθεί, η δράση του φαρμάκου δεν επιτρέπει την κίνηση των μυών, γεγονός που οδηγεί στην σταδιακή λείανση και μείωση του βάθους τους. Η θεραπεία αυτή είναι η Νο 1 σε όλο τον κόσμο καθώς συνδυάζει θεαματική βελτίωση, ελάχιστο χρόνο εφαρμογής, αναστρέψιμο αποτέλεσμα και χαμηλό κόστος. Διαβάστε περισσότερα »

Παιδί και Θάλασσα!!!

Τι πρέπει να γνωρίζουμε…
1) Πόσο καλά γνωρίζουν τα παιδιά μας να κολυμπούν;
• Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περισσότερα ελληνόπουλα πιστεύουν και δηλώνουν ότι γνωρίζουν κολύμπι. Έτσι ένα ποσοστό γύρω στο 80% των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών αναφέρει ότι ξέρει να κολυμπά. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 98% σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
• Παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα ή πέντε παιδιά αναφέρει ότι κάποια στιγμή έχει κινδυνεύσει κατά τη διάρκεια της κολύμβησης υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν παράγοντες που εκθέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο και πρέπει να εκτιμηθούν.
2) Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση ατυχήματος στον υδάτινο χώρο;
• Εκμάθηση κολύμβησης/ πραγματική κολυμβητική ικανότητα των παιδιών μας. Διαβάστε περισσότερα »

Καλοκαίρι και Καρδιά

Το καλοκαίρι είναι ίσως η ωραιότερη εποχή του χρόνου γιατί εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τις θερινές διακοπές. Για να χαρούμε όμως το καλοκαίρι πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις ιδιαίτερα σημαντικές μάλιστα για ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού.
Το καλοκαίρι πολλοί άνθρωποι χάνονται από θανάτους σχετιζόμενους με την ζέστη. Πρέπει όμως απ’ την αρχή να γίνει διάκριση μεταξύ των ημερών του καλοκαιριού που απλώς έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες και εκείνες κατά τις οποίες παρατηρείται κύμα καύσωνα, Κατά τη διάρκεια του καύσωνα η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40ο-42ο C. Οι φτωχότερες τάξεις του πληθυσμού πλήττονται περισσότερο καθώς είναι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση σε συστήματα κλιματισμού.
Η θνησιμότητα και η νοσηρότητα αυξάνονται κυρίως λόγω καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων. Διαβάστε περισσότερα »

Καλοκαιρινές οδηγίες για εγκύους και μη….

Καλοκαιράκι… όλο και λιγότερος κόσμος ασχολείται με το Internet. Το μυαλό των φυσιολογικών ανθρώπων τρέχει σε παραλίες, νησάκια, καράβια και κότερα. Σε νυχτερινά κέντρα, σε δροσερές απογευματινές και νυχτερινές βόλτες και φυσικά στον υπαρκτό ή αναμενόμενο σύντροφο με τον οποίο ελπίζουν να περάσουν αξέχαστες στιγμές.
Στο μυαλό επίσης των φυσιολογικών κοριτσιών και πιο μεγάλων γυναικών, κρύβονται φόβοι για πιθανούς κινδύνους από την σχετική καλοκαιρινή ελευθεριότητα, γι’ αυτό και στο σημερινό μου άρθρο θέλω έτσι σκόρπια να γράψω μερικές γενικές συμβουλές και πληροφορίες και να δώσω απαντήσεις σε υποθετικές ερωτήσεις όπως π.χ. Αν μια έγκυος γυναίκα μπορει να κολυμπά στη θάλασσα ή την πισίνα. Διαβάστε περισσότερα »

Κνίδωση,

Διάγνωση και Θεραπεία
Η κνίδωση είναι μια συχνή δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθρών διογκώσεων, κυκλικού συνήθως σχήματος, που διαρκούν από λίγες ώρες ως ένα 24 ωρο το πολύ και συνοδεύονται από έντονο κνησμό (πομφός). Οι δερματικές βλάβες της κνίδωσης, όταν υποχωρούν, δεν αφήνουν κανένα ίχνος στο δέρμα, ενώ κάποιες φορές συνοδεύονται και από αγγειοοίδημα, δηλαδή πρήξιμο στα βλέφαρα στα χείλη τα αυτιά κ.α.
Σε περίπτωση που προσβάλλονται η γλώσσα και ο λάρυγγας η νόσος γίνεται απειλητική για τη ζωή λόγω πρόκλησης ασφυξίας.
Η κνίδωση αποτελεί την συχνότερη αιτία προσέλευσης ασθενών στα εφημερεύοντα δερματολογικά ιατρεία και αποτελεί ουσιαστικά μια αλλεργική αντίδραση μέσω IgE ανοσοσφαιρινών, Διαβάστε περισσότερα »

ΕΞΑΡΤΗΣΗ των ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ τους

H εθιστική σχέση έφηβων και υπολογιστή απασχολεί χιλιάδες οικογένειες. Σύμφωνα με την υπηρεσία της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ γι αυτή συγκεκριμένη εξάρτηση, τα πλέον ευάλωτα παιδιά είναι όσα ζουν με γονείς που αδιαφορούν. Αυτή άλλωστε είναι και η βαθύτερη αιτία που οδηγεί τα παιδιά να βρίσκουν διέξοδο σε καταστάσεις που τα απομονώνουν όπως είναι η προσκόλληση στο ίντερνετ ή τα βιντεοπαιχνίδια.
Η Dr κυρία Ίλια Θεοτοκά, Κλινική Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια, μας υπογραμμίζει τη βαρύτητα του λεγόμενου «ποιοτικού χρόνου», που πρέπει να περνούν οι γονείς μαζί με τα παιδία τους.
Με απλά λόγια, είναι καθοριστικό να μοιραζόμαστε δημιουργικές δραστηριότητες με τα παιδία, από την πολύ μικρή ηλικία τους, ώστε αυτά να εξελιχθούν σε ισορροπημένες προσωπικότητες. Στην εποχή μας μάλιστα, όπου ο ελεύθερος χρόνος γονιών και έφηβων είναι – πολλές φορές – ελάχιστος, η συγκεκριμένη ανάγκη γίνεται επιτακτικότερη. Διαβάστε περισσότερα »

Καλοκαίρι επιτακτική ανάγκη η αγορά γυαλιών ηλίου,

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, χωρίς προφύλαξη μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας. Έξι χρήσιμες συμβουλές για την αγορά γυαλιών ηλίου, που θα προστατεύσουν τα μάτια σας και την υγεία σας.

Η υπεριώδης ακτινοβολία UVA & UVB μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βλάβες στα μάτια αν δεν τα προφυλάξουμε με τα κατάλληλα γυαλιά, που πρέπει να τα φοράμε απαραίτητα τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 4.00 μ.μ.

Τι πρέπει να προσέξουμε πριν την αγορά των γυαλιών ηλίου: Διαβάστε περισσότερα »

Εφηβεία

Η εφηβεία είναι μία δύσκολη ηλικία, μια ηλικία γεμάτη αλλαγές και δυσκολίες, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζονται ορισμένα από τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τους εφήβους αλλά και τους γονείς τους κατά την περίοδο αυτή.
Εφηβεία και αλλαγές

* Η έναρξη της εφηβείας σηματοδοτείται από αλλαγές στο σώμα και την εμφάνιση του παιδιού. Οι αλλαγές αυτές (εμφάνιση στήθους και περιόδου για τα κορίτσια, τριχοφυΐα, αύξηση του ύψους, βάθεμα της φωνής για τα αγόρια κ.λπ.) αποτελούν πηγή προβληματισμού για τα παιδιά. Στην ηλικία αυτή, τα παιδιά αρχίζουν να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους συνομηλίκους τους και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές –βάσει αυτής της σύγκρισης αυτοπροσδιορίζονται. Μιλήστε τους για τις αλλαγές που θα πρέπει να περιμένουν, Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγίες για προφύλαξη από καύσωνα

Μείνετε σε δροσερά και σκιερά μέρη όπου δημιουργείται κάποιο ρεύμα αέρος με φυσικά ή τεχνητά μέσα (π.χ., ανεμιστήρας) και αποφύγετε τους χώρους με συνωστισμό.
Όσοι πάσχουν από διάφορα χρόνια νοσήματα και παίρνουν φάρμακα, ας βρίσκονται σε επικοινωνία με το γιατρό τους (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς και νεφροπαθείς κυρίως).

Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Μην κυκλοφορείτε κάτω από τον καυτό ήλιο, αν δεν είναι ανάγκη.
Φορέστε ρούχα ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και με ανοιχτό λαιμό, για να διευκολύνονται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Διαβάστε περισσότερα »

Πόσο light μπορεί να είναι η διατροφή μας;

Τα τρόφιμα τύπου light σήμερα έχουν εισχωρήσει για τα καλά μέσα στην διατροφή μας. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι μειωμένες θερμίδες. Η παρουσία τους σε διαιτολόγια, είτε αυτοσχέδια, είτε καταρτισμένα από ένα πτυχιούχο διαιτολόγο είναι δεδομένη.
Τι ήταν αυτό που έκανε τις βιομηχανίες τροφίμων να στραφούν σε αυτού του τύπου την αγορά και να επενδύσουν; Από την μια πλευρά η παχυσαρκία [τα 2/3 του ελληνικού πληθυσμού είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα], ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα που είναι σε ανοδική τροχιά και από την άλλη πλευρά, τα οικονομικά κέρδη για τις βιομηχανίες που είναι πολλαπλάσια.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σε ένα προϊόν μπορεί Διαβάστε περισσότερα »

Ενδομητρίωση

Τι είναι η ενδομητρίωση;
Το εσωτερικό της μήτρας, που λέγεται ενδομήτριο, αποτελείται από κύτταρα που σε φυσιολογικές συνθήκες υπάρχουν μόνο μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Αν όμως με κάποιο τρόπο, και κυρίως μέσω των σαλπίγγων, τα κύτταρα του ενδομητρίου μεταφερθούν έξω από την κοιλότητα της μήτρας, τότε μπορεί να προσκολληθούν σε άλλα όργανα της κοιλιάς, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στην ενδομητρίωση.

Πως προκαλείται;
Οι γυναίκες που εμφανίζουν ενδομητρίωση ενδεχομένως να έχουν κάποια γενετική προδιάθεση, καθώς, σύμφωνα με έρευνες, όσες γυναίκες έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού Διαβάστε περισσότερα »

Τσιμπήματα στην αμμουδιά

Οι μικροί λουόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τα τσιμπήματα της άμμου αλλά και της θάλασσας. Στην παραλία έχουν συνήθως να αντιμετωπίσουν συνήθως σφήκες και μέλισσες οι οποίες έλκονται από τα ωραία αρώματα των αντηλιακών.
Μέσα στο νερό ο πιο αναπάντεχος «εχθρός» των κολυμβητών είναι οι τσούχτρες. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν μέδουσες και θαλάσσιες ανεμώνες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το τσίμπημα της τσούχτρας σπάνια έχει σοβαρές παρενέργειες, και μόνο σε ευαίσθητα και αλλεργικά άτομα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η περιοχή του σώματος όπου ήλθε σε επαφή με την τσούχτρα παρουσιάζει μια έντονη κοκκινίλα με ή χωρίς φούσκωμα, που συνοδεύεται από έντονο τσούξιμο, φαγούρα, οίδημα. Όλα προκαλούνται από μια τοξική ουσία η οποία απελευθερώνεται από τα πλοκάμια της τσούχτρας. Διαβάστε περισσότερα »

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ

Koλπικός, κλειτοριδικός, τελικά απλώς οργασμός.
Ένας σύνθετος μηχανισμός, προσωπικός για κάθε γυναίκα, στον οποίο συμμετέχει το μυαλό, το σώμα, και οι ορμόνες.
Η απουσία του, θεωρείται πρόβλημα. Είναι όμως πάντα παθολογική?

O κύριος Θάνος Ασκητής, Σεξολόγος Ψυχίατρος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας αναφέρει ότι η φύση της γυναίκας… δεν είναι «υποχρεωμένη» να βιώνει οργασμό σε κάθε σεξουαλική πράξη. Άρα, η παροδική απουσία του οργασμού δεν θεωρείται παθολογική. Το πρόβλημα που πρέπει να μας οδηγήσει στον ειδικό είναι η πολύμηνη απουσία οργασμού.
Η κακή εικόνα που έχει μια γυναίκα για τον εαυτό της, λόγω παχυσαρκίας για παράδειγμα, ή παθήσεις όπως η κατάθλιψη και ο υποθυρεοειδισμός, μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην πολυπόθητη σεξουαλική κορύφωση.
Περίπου μια στις 30 γυναίκες, δεν βίωσε ποτέ οργασμό. Μια στις τέσσερις, Διαβάστε περισσότερα »

To linagliptin μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Η Boehringer Ingelheim ανακοινώνει τα αποτελέσματα δεδομένων φάσης III που δείχνουν ότι η linagliptin μείωσε σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, ενώ παράλληλα εμφάνισε ένα άριστο προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας.

Νέα δεδομένα φάσης III δείχνουν κλινικά ουσιαστική βελτίωση στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα όταν η linagliptin χορηγείται ως μονοθεραπεία και σε συνδυαστική θεραπεία.

Ingelheim, Γερμανία, 26 Ιουνίου 2010 – Τα Δεδομένα φάσης ΙΙΙ για τη linagliptin παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στo 70o Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Διαβήτη (ADA), δείχνοντας ότι αυτή η υπό διερεύνηση ουσία, Διαβάστε περισσότερα »